Kategorie

Producenci

…………………………………………

Miejscowość, data

 

Kupujący:

……………………….

……………………….

……………………….

 

Adres dostawy:

(wypełnić tylko w przypadku, jeżeli jest inny niż powyższy)

………………………

………………………

………………………

 

Sprzedawca:

Piotr Kordas e-profile

ul. Ostrogórska 32

41-200 Sosnowiec

NIP: 644-289-72-95

REGON: 278145881

 

ZAMÓWIENIE NR ………………………

 

Produkt

Ilość

Cena jedn. netto

Cena jedn. brutto

1

                                                          

             

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

Forma płatności (właściwe zaznaczyć):

        Za pobraniem

        Płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy

        Płatność gotówką (odbiór osobisty)

        Karty płatnicze

        PayPal

 

Dowód zakupu (właściwe zaznaczyć):

        Faktura VAT

        Paragon fiskalny

 

…………………………………

Podpis Kupującego

Formularz można pobrać również tutaj - pobierz druk zamówienia